Jaarverslag 2019

      Stichting Vrienden van de Nobelen Initiatieven

Jaarverslag 2019

In het jaar 2019 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden, maar is er een start gemaakt met het maken van plannen voor de komende jaren.

Daartoe zal  in 2021 een meerjarenplan 2021-2025 worden opgemaakt.

Namens de stichting,

secretaris