Doelstelling stichting Statutair

De stichting heeft ten doel sociaal kwetsbare mensen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen en hen een volwaardige plaats te geven in de samenleving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van financiƫle middelen.

Beloningsstructuur Bestuur en vrijwilligers

Alle Bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Declaraties

Werkelijk gemaakte kosten kunnen op het daarvoor bestemde formulier ingediend worden bij de penningmeester, vergoeding kosten worden na accordering bestuur uitbetaald.