Beleidsplan

AMBITIES

Het recentelijk nieuw gevormde Bestuur stelt zich als opdracht actief op zoek te gaan naar projecten die aan de doelstelling van de Stichting voldoen. Daarenboven staat het Bestuur open voor initiatieven van derden die aangedragen worden vanuit de samenleving, met dien verstande dat aan doelstelling van Stichting in de ruimste zin wordt voldaan.

BELEIDSPLAN

Afhankelijk van zich aandiende projecten wordt per project een beleidsplan opgemaakt, waaraan dan uitvoering wordt gegeven door het Bestuur al dan niet met behulp van derden die bij project zijn betrokken of worden betrokken. De komende tijd wordt door het Bestuur besteed aan het nader uitwerken van het beleidsplan.