BATEN EN LASTEN

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven van financiële middelen. De ANBI status van de Stichting maakt het mogelijk om ook actief sponsors te benaderen en aan fondsenwerving te doen.

De Stichting heeft op dit moment geen baten en/of eigen vermogen. Ook is er geen sprake van openstaande tegoeden. De lasten die tot op heden op de Stichting rusten (kosten, K.v.K, notaris, etc.) worden tot op heden gedragen door de bestuursleden privé en zijn om niet ter beschikking gesteld.

Bij het opstarten van een project wordt er een bankrekening geopend specifiek voor dat project. Alsdan wordt er ook een projectboekhouding bijgehouden zodat er maximale transparantie is per project en controleerbaarheid is gewaarborgd. Op deze wijze voldoet het Bestuur aan de voorwaarden en randvoorwaarden van behoorlijk bestuur.