Balans

BALANS per 1 januari 2020
     
vaste activa €            –   Eigen vermogen € 
     
     
vlottende activa  Vreemd vermogen € 
    debiteuren €                  –     
     
     
liquide middelen  Crediteuren € 
    bank €                  –     
    kas €                  –     
     
     
Totaal €                  –   TOTAAL € 
     
BALANS per 1 januari 2019
     
vaste activa €            –   Eigen vermogen € 
     
     
vlottende activa  Vreemd vermogen € 
    debiteuren €                  –     
     
     
liquide middelen  Crediteuren € 
    bank €                  –     
    kas €                  –     
     
     
Totaal €                  –   TOTAAL €