Vrienden van Nobele Initiatieven

VOORWOORD

Stichting Vrienden van nobele initiatieven is voortgekomen uit de Stichting Vrienden van het Warm Onthaal. Laatst genoemde Stichting was verbonden aan het sociaal restaurant in de Hinthamerstraat te ’s-Hertogenbosch. Nadat restaurant ter ziele is gegaan zijn er geen activiteiten meer verricht door de Stichting. In mei 2015 is de naam van de Stichting gewijzigd. Tot voor kort heeft de Stichting een slapend bestaan gehad. Recentelijk is de draad weer opgepakt en is er een nieuw bestuur aangetreden.

DOELSTELLING van STICHTING VRIENDEN van NOBELE INITIATIEVEN

De Stichting heeft ten doel om sociaal kwetsbare mensen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en hen een volwaardige plaats te geven in de samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn in de meest ruime zin.

Onze stichting heeft de ANBI status, ons RSIN nummer is 851407651